NÄR SPADEN INTE RÄCKER TILL !

GRÄV & MARKARBETEN

Vi hjälper till med grävning och schaktning i din trädgård. behöver du anlägga en uppfart,
bygga en damm eller gräva bort gammalt underlag för nya ändamål har vi våra minigrävare som gör jobbet snabbt och effektivt, Vi anlägger nya häckar eller gräver bort gamla. Sätter nya planteringar.
Anlägger nya gräsmattor och rabbater.
Kontakta oss så tittar vi på vad vi kan 
hjälpa dig med i ditt projekt.

MARK & TRÄDGÅRD

Här sätter vi ny kansten till en bostadsrättsförening i luthagen
samt stubbfräst efter gamla träd som stod i rabatten.

Efter att stenarna rätats in och justerats gjuter vi fast dem med cement för lång
och hållbar stensättning för att avsluta med att fylla igen med nytt gruslager.

MARKBEREDNING INFÖR BYGGNATION AV HUNDGÅRD
SAMT ANLÄGGNING AV NY GRÄSMATTA

HÄR ÄR VI I FULL FÄRD MED ATT ÅTERSTÄLLA  MARKEN PÅ EN VILLATOMT EFTER STUBBFRÄSNING FÖR 
ATT SEDAN BEREDA MED NY JORD OCH ANLÄGGA NY GRÄSMATTA OCH BYGGA HUNDGÅRD.

ANLÄGGNING AV NY UPPFART

ANLÄGGNING AV NY UPPFART
 Vi har stubbfräst och schaktat av marken.  
Grävt bort sten och dragit upp gamla betongplintar. 
För att sen lägga ny jord och så ny gräsmatta.

 En ny uppfart och grusgång är anlaggd.

FÖRNYA DIN GRÄSMATTA !
Vi utför nyläggning av gräsmatta. Gräset vi använder är odlad på våran breddgrad för bästa kvalitet och hållbarhet då den odlas i uppland.
Vi utför allt från början till färdig gräsmatta. Schaktar av ytan bereder med ny jord och rullar det nya gräset.

Att rulla gräs är ett snabbt sätt att få njuta av en ny fin gräsmatta. kontakta oss för en kostnadsfri offert, så har du snart en ny fin gräsmatta.

- DU HAR IDÉERNA .......VI GÖR JOBBET!